Správa komunity kolem projektu FreedomBox

O naší komunitě

Softwarový projekt FreedomBox je řízen komunitou, která zahrnuje dobrovolníky na částečný úvazek a přispěvatele na plný úvazek. Při správě se opíráme o náš písemný kodex chování a vzájemně prosazované standardy. Cílem komunity je přijímat rozhodnutí prostřednictvím otevřené diskuse a konsensu. V případě neshod komunita diskutuje, dokud nenajde řešení, nebo se dohodne na odložení diskuse. Ačkoli vybraný počet našich vývojářů má pravomoc přijímat žádosti o sloučení, kdokoli se může připojit k naší komunitě přispěvatelů a předkládat příspěvky ke kódu nebo nekódu.

Hlavní tým

Seznamte se s členy našeho hlavního týmu! Ačkoli do týmu přispívá několik členů komunity, jádro týmu tvoří ti, kteří se na vývoji FreedomBoxu podílejí nejvíce.

Přispěvatelé

Ačkoli je náš základní tým malý, do FreedomBoxu v průběhu let přispěly stovky dobrovolníků. Mnozí z nich jsou uvedeni zde. Děkujeme jim za jejich práci!

Jak jsou přijímána rozhodnutí

Rozhodnutí o vývoji a návrhu softwaru jsou obecně diskutována členy hlavního týmu a realizována pomocí naší otevřené platformy pro vývoj softwaru (tj. GitLab). Mnohá rozhodnutí našeho týmu jsou nekontroverzní a nevyžadují delší diskusi.

Někdy je však nutná delší diskuse. U návrhů, které by mohly být předmětem nesouhlasu, používáme postup "Žádost o připomínky" (RFC). RFC by měly být zveřejněny na jedné z našich otevřených vývojových platforem (tj. Gitlab nebo fórum) a měly by obsahovat (1) písemné shrnutí, náčrt nebo maketu návrhu, (2) stručné vysvětlení, proč je návrh potřebný, a (3) seznam opatření potřebných k realizaci návrhu. Volitelně lze do RFC zahrnout i čtvrtý bod: návrh časového harmonogramu procesu projednávání, aby se předešlo zbytečným průtahům. Někdy neshody ztěžují dodržení předepsaného časového harmonogramu; v takových případech by se účastníci měli v dobré víře snažit o kompromis, a pokud se jim to nepodaří, mohou diskusi prodloužit.

Vylepšení pomocí revizí

Obecně platí, že pokud jsou návrhy týkající se vývoje nebo návrhu softwaru přijaty, jsou považovány za revidovatelné, nikoliv za trvalé. Tento přístup ke zlepšování návrhů po revizích nám umožňuje přijímat obecně solidní návrhy, aniž bychom se zabývali drobnými detaily. Drobná vylepšení přijatých návrhů lze vždy provést později, nikoli předem. Stejně jako původní návrh jsou revize předmětem diskuse a nelze je provádět jednostranně. V duchu experimentování přijímáme možnost revize, abychom podpořili postupné zlepšování našeho softwaru.