Gemeenschappelijk FreedomBox bestuur

Over onze gemeenschap

Het FreedomBox softwareprojekt wordt beheerd door een gemeenschap die bestaat uit zowel deeltijd vrijwilligers als mensen die voltijd een bijdrage leveren. Bij het beheer gaan we uit van onze geschreven gedragscode en onderlinge normen. De gemeenschap streeft naar besluitvorming via open discussie en consensus. In gevallen van onenigheid, discussieert de gemeenschap tot een oplossing gevonden is of er overeen wordt gekomen om de discussie uit te stellen. En hoewel maar een klein groepje van onze ontwikkelaars de rechten heeft om programmacode te integreren, is iedereen welkom om toe te treden tot de gemeenschap van medewerkers en bijdrages te doen, zowel in de vorm van programmeercode als met andere dingen.

Kerngroep

Maak kennis met de leden van onze kerngroep! Hoewel heel wat gemeenschapsleden bijdragen aan het project, bestaat de kerngroep uit diegenen, die het meest betrokken zijn bij de ontwikkeling van FreedomBox.

Vrijwilligers

Hoewel onze kerngroep klein is, hebben door de jaren heen honderden vrijwilligers bijdragen geleverd aan FreedomBox. Veel van hen worden hier genoemd. We bedanken hen voor hun werk!

Besluitvorming

In het algemeen worden besluiten over de ontwikkeling van de software en het ontwerp bediscussieerd door de leden van het kernteam en geimplementeerd met behulp van ons open software ontwikkelplatform (i.e. GitLab). Veel van de besluiten die gemaakt worden door ons team zijn niet controversieel en hebben geen langere discussie nodig.

Maar soms is een langere periode van discussie nodig. Voor voorstellen waarbij het aannemelijk is dat er onenigheid over is, gebruiken we een "Verzoek om Commentaar" (RFC) procedure. RFC's moeten worden gepubliceerd op een van onze open ontwikkel platforms (d.w.z. Gitlab of het forum) en bevatten (1) een geschreven samenvatting of ruwe schets van het voorstel, (2) een korte uitleg waarom het voorstel nodig is, en (3) een lijst met acties die nodig zijn om het voorstel te implementeren. Optioneel kan er een vierde punt aan de RFC worden toegevoegd: een suggestie voor een planning van het discussieproces om nodeloos tijdverlies te voorkomen. Soms maken onenigheden het moeilijk om zo voorgeschreven planning te halen; in die gevallen moeten de deelnemers proberen om in goed vertrouwen een compromis te bereiken en als dat niet lukt de discussieperiode te verlengen.

Verbetering door Herziening

In het algemeen wordt een geaccepteerd voorstel met betrekking to de ontwikkeling van de software of het ontwerp gezien als iets dat kan worden teruggedraaid, als niet permanent. Deze verbetering-door-herziening benadering maakt het voor ons mogelijk om voorstellen die in de basis goed zijn te accepteren zonder lang te discussieren over kleine details. Kleine aanpassingen aan geaccepteerde voorstellen kunnen later altijd nog gemaakt worden in plaats van meteen. Net als het oorspronkelijke voorstel zijn herzieningen onderwerp van discussie en kunnen ze niet eenzijdig gemaakt worden. Om in de geest van experimenteren te blijven, moedigen we het kunnen herzien van voorstellen aan om stapsgewijze verbeteringen aan onze software mogelijk te maken.