Kodex chování FreedomBoxu

Verze 1.0, schválená 10. srpna 2019

Komunita FreedomBox přijala tento kodex chování pro členy komunity a účastníky různých způsobů komunikace v rámci projektu FreedomBox.

1. Buďte ohleduplní

V projektu velikosti FreedomBoxu se nevyhnutelně objeví lidé, se kterými se můžete neshodnout nebo s nimiž je obtížné spolupracovat. Přijměte to, ale i přesto zůstaňte uctiví. Nesouhlas není omluvou pro špatné chování nebo osobní útoky a komunita, ve které se lidé cítí ohroženi, není zdravou komunitou.

Členové naší komunity se musí chovat k ostatním se stejným zájmem a respektem bez ohledu na původ, rodinný stav, rodinný stav, genderovou identitu nebo vyjádření, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, věk, schopnosti, rasu, etnický původ, národnost, socioekonomický status, náboženství nebo zeměpisnou polohu.

Členové komunity mohou uvádět svá preferovaná zájmena podle pohlaví jakýmkoli způsobem, včetně e-mailových podpisů, na konci příspěvků na fóru, ve svém profilu na fóru nebo vedle svého jména v závorce v jakémkoli dokumentu, kde se objevují jména (např. ve sdílených poznámkách k průběžným hovorům). Od členů komunity se očekává, že budou respektovat preferovaná rodová zájmena ostatních členů.

2. Předpokládejte dobrý úmysl

Přispěvatelé FreedomBoxu mají mnoho způsobů, jak dosáhnout našeho společného cíle, kterým je vytvoření svobodného serverového operačního systému, které se mohou lišit od vašich způsobů. Předpokládejte, že o tento cíl usilují i jiní lidé.

Upozorňujeme, že mnozí z našich přispěvatelů nejsou rodilí mluvčí nebo mohou mít odlišné kulturní zázemí. V případě nedorozumění předpokládejte dobrou vůli.

3. Spolupracujte

FreedomBox je rozsáhlý a komplexní projekt; v rámci FreedomBoxu je vždy co učit. Je dobré požádat o pomoc, když ji potřebujete. Stejně tak nabídky pomoci by měly být vnímány v kontextu našeho společného cíle, kterým je zlepšování systému FreedomBox.

Když něco vytvoříte ve prospěch projektu, buďte ochotni vysvětlit ostatním, jak to funguje, aby mohli na vaší práci navázat a ještě ji vylepšit.

Komunita kolem projektu FreedomBox si váži i příspěvků, netýkajících se programování – včetně příspěvků ohledně designu.

Komunita kolem projektu FreedomBox si také váží nováčků a nabízí úkoly pro ty, kteří přispívají poprvé a to pomocí štítku „beginner“ (začátečník), kterém jsou označeny příslušná hlášení problémů v systému jejich evidence.

4. Snažte se být výstižní

Mějte prosím na paměti, že to co píšete, mohou číst stovky lidí. Psaní stručných e-mailů nebo příspěvků do diskuzního fóra znamená, že lidé mohou sledovat konverzaci tak efektivně, jak je jen možné. Pokud je nezbytné dlouhé vysvětlení, zvažte prosím sepsání souhrnu.

Snažte se do konverzace přinášet nové argumenty, aby každý příspěvek vnesl do vlákna něco jedinečného, a mějte přitom na paměti, že zbytek vlákna stále obsahuje další zprávy s argumenty, které již zazněly.

Snažte se držet tématu, zejména v diskusích, které jsou již poměrně rozsáhlé.

5. Buďte otevření

Většina komunikačních prostředků používaných komunitou FreedomBox umožňuje veřejné i soukromé způsoby komunikace. Pokud by to přispělo ke znalostní základně komunity, měli byste pro diskuse týkající se FreedomBoxu přednostně používat veřejné metody komunikace. To platí i pro zprávy o nápovědě nebo podpoře související s FreedomBoxem; nejenže je mnohem pravděpodobnější, že veřejná žádost o podporu povede k odpovědi na vaši otázku, ale také je zajištěno, že případné neúmyslné chyby, kterých se dopustí lidé odpovídající na vaši otázku, budou snáze odhaleny a opraveny.

Naše komunita se snaží vyhýbat žargonu a dalším neinkluzivním výrazům, které mohou lidi odcizit nebo v nich vyvolat pocit vyloučení. Naše komunita se také snaží podporovat a uznávat tiché hlasy. Ačkoli naše komunita komunikuje převážně v angličtině, uznáváme, že angličtina nemusí být mateřským jazykem všech přispěvatelů. Pokud je to možné, poskytujeme zápisy ze schůzek a konferenčních hovorů. Podporujeme a podporujeme lokalizaci naší dokumentace pomocí komunitou editované Wiki. Podporujeme a podporujeme lokalizaci uživatelského rozhraní našeho softwaru pomocí webových i tradičních překladatelských nástrojů.

6. V případě problémů

Přestože by účastníci měli tento kodex chování dodržovat, uvědomujeme si, že někdy mohou mít lidé špatný den nebo si nejsou vědomi některých pokynů v tomto kodexu chování. Pokud dojde k porušení, máte tři možnosti, jak jej vymáhat. (1) Můžete oslovit osobu, která kodex chování porušila, a upozornit ji na to. Takové sdělení může být veřejné nebo soukromé, podle toho, jak se rozhodnete, že je to nejvhodnější. Bez ohledu na to, zda je zpráva veřejná, nebo ne, by však stále měla dodržovat příslušné části tohoto kodexu chování; zejména by neměla být urážlivá nebo neuctivá. (2) Porušení můžete nahlásit členovi komunity, který je uveden v části "Kontakty" níže, a případně požádat o pomoc při zprostředkování řešení. (3) Porušení můžete nahlásit zaměstnanci Nadace FreedomBox a v případě potřeby požádat o pomoc při zprostředkování řešení. V konečném důsledku bude na všechna hlášení reagováno způsobem odpovídajícím konkrétním okolnostem porušení a oznamovatel, nahlášený a všichni ostatní, kterých se to týká, budou informováni.

Pokud se rozhodnete nahlásit porušení buď členovi komunity, nebo zaměstnanci Nadace FreedomBox, měla by být tato hlášení soukromá. Kontaktní informace na tyto osoby naleznete v části "Kontakty" níže.

Kontakty

Následující jednotlivci, vypsaní v abecedním pořadí, nabídli svou bezplatnou pomoc, v případě problémů. Neváhejte se na kteréhokoli z nich obrátit:

Poznámky:

  1. Tento kodex chování byl převzat z Kodexu chování Debianu.
  2. Tento kodex chování těží z pokynů, které poskytuje "Open Source Inclusion Basic Checklist for Projects" společnosti Mozilla.