FreedomBox Gedragscode

Versie 1.0 geratificeerd op 10 augustus 2019

De FreedomBox gemeenschap heeft deze gedragscode aangenomen voor zijn leden en de deelnemers aan de verschillende vormen van communicatie binnen het FreedomBox project.

1. Wees respectvol

In een project zo groot als FreedomBox, zullen er onvermijdelijk mensen zijn met wie je het oneens bent, of met wie je het lastig vindt samenwerken. Accepteer dat, maar blijf tegelijk respectvol. Onenigheid is geen excuus voor slecht gedrag of persoonlijke aanvallen en een gemeenschap waarin mensen zich bedreigd voelen is niet een gezonde gemeenschap.

Leden van onze gemeenschap dienen anderen met gelijke zorg en respect te behandelen, ongeacht hun afkomst, burgerlijke staat, gender-identiteit of -uitdrukking, geslacht, seksuele oriëntatie, taal, leeftijd, capaciteiten, ras, etniciteit, nationaliteit, sociaal-economische status, religie of geografische locatie.

Leden van de gemeenschap kunnen hun gewenste voornaamwoorden kiezen op opt-in basis op de manier die ze zelf bepalen, inclusief de e-mail handtekeningen onderaan forumposts, in hun forumprofiel, of bij hun naam tussen haakjes op iedere plek waar hun naam voorkomt (bijv. in de gedeelde opmerkingen bij voortgangsgesprekken). Van leden van de gemeenschap wordt verwacht dat zij de voorkeuren voor voornaamwoorden van andere leden te respecteren.

2. Ga uit van goede intenties

FreedomBox vrijwilligers hebben veel manieren om ons gezamenlijke doel om een vrij serverbesturingssysteem te bouwen en die manieren kunnen verschillen van jou manieren. Vertrouw erop dat andere mensen aan het werk zijn richting dat doel.

Bedenk dat veel van onze vrijwilligers Engels niet als moedertaal hebben of andere culturele achtergronden hebben. Vertrouw op ieders goede intentie wanneer er misverstanden mochten ontstaan.

3. Werk samen

Freedom Box is een groot en complex project; er is altijd nog iets te leren binnen FreedomBox. Het is een goed idee om te vragen om hulp als je dat nodig hebt. En een aanbod van hulp moet dan ook gezien worden in samenhang met ons gemeenschappelijke doel, het verbeteren van FreedomBox.

Als je iets maakt om het project verder te helpen, wees dan bereid om anderen uit te leggen hoe het werkt, zo dat zij kunnen verderbouwen op jouw werk om het nog beter te maken.

De FreedomBox gemeenschap waardeert ook bijdragen zonder programmacode, waaronder bijdrages aan het ontwerp.

De FreedomBox gemeenschap waardeert ook nieuwkomers en biedt taken aan voor beginners door het "beginner" label in ons ticket-systeem.

4. Probeer bondig te zijn

Bedenk dat wat je schrijft gelezen kan worden door honderden mensen. Het schrijven van korte e-mails of forumposts betekent dat mensen de conversatie zo efficient mogelijk kunnen volgen. Als een lange uitleg nodig is, overweeg dan een samenvatting toe te voegen.

Probeer om nieuwe argumenten in een discussie in te brengen zo dat iedere bijdrage iets nieuws bijdraagt aan de thread. Bedenk dat de rest van de thread nog altijd de andere berichten bevat met argumenten die al eerder zijn gemaakt.

Probeer om bij het oorspronkelijke onderwerp te blijven, vooral in discussies die al behoorlijk lang zijn.

5. Wees open

De meeste communicatiemiddelen die de FreedomBox gemeenschap gebruikt, kunnen zowel voor openbare als voor privé-berichten worden gebruikt. Als het bijdraagt aan de gemeenschappelijke kennis, gebruik dan openbare communicatiemethodes voor FreedomBox gerelateerde discussies. Dit geldt ook voor hulpverzoeken of FreedomBox gerelateerde ondersteuning; niet alleen zal een openbaar hulpverzoek veel vaker resulteren in een antwoord op je vraag, het zorgt er ook voor dat eventuele onbedoelde fouten in de beantwoording van je vraag makkelijker kunnen worden herkend en gecorrigeerd.

Onze gemeenschap streeft ernaar om jargon en andere niet inclusieve taal die mensen kan vervreemden of buitengesloten voelen te vermijden. Onze gemeenschap streeft er ook naar om mensen die normaal niet op de voorgrond treden aan te moedigen en te erkennen. Hoewel onze gemeenschap vooral communiceert in het Engels, erkennen we dat Engels niet de moedertaal is van al onze vrijwilligers. Waar mogelijk bieden we notulen van fysieke en online bijeenkomsten. We moedigen de vertaling van onze documentatie aan, door een wiki te gebruiken die door de gemeenschap zelf aangepast kan worden. We ondersteunen en moedigen de vertaling van onze documentatie aan door zowel web-gebaseerde als traditionele vertaalmiddelen te gebruiken.

6. Bij problemen

Hoewel alle deelnemers zich aan deze gedragscode zouden moeten houden, merken we dat soms mensen een slechte dag kunnen hebben of zich niet bewust zijn van sommige regels in de gedragscode. Als er een schending plaatsvindt, zijn er drie mogelijkheden om daarop te handelen. (1) Je kan contact opnemen met de persoon die de gedragscode heeft geschonden en hem/haar laten weten wat er is gebeurd. Zo'n bericht kan openbaar of privé zijn, wat jij denkt dat het beste is. Maar zorg ervoor, onafhankelijk of die boodschap wel of niet openbaar is, dat het altijd voldoet aan de relevante delen van deze gedragscode; en in het bijzonder dat het niet beledigend of respectloos is. (2) Je kan de schending melden aan een lid van de gemeenschap die genoemd is in de lijst met "contacten" hieronder en, indien gewenst, om hulp vragen bij het bereiken van een oplossing. (3) Je kan de schending melden aan een bestuurslid van de FreedomBox Foundation en, indien gewenst, om hulp vragen bij het bereiken van een oplossing . Uiteindelijk zullen alle meldingen op een voor die specifieke situatie geschikte manier beantwoord worden, en worden zowel de melder, degene over wie de melding gaat en alle andere betrokkenen op de hoogte gehouden.

Als je ervoor kiest om een inbreuk op deze code te rapporteren aan hetzij een lid van de gemeenschap, of een staflid van de FreedomBox Stichting, dan moet dat in beslotenheid gebeuren. Contactinformatie van deze partijen kan je vinden onder het kopje "Contacten" hieronder.

Contacten

De volgende personen, genoemd in alfabetische volgorde, hebben vrijwillig aangeboden om te worden aangesproken als er problemen zijn. Aarzel niet om contact op te nemen met één van hen of allemaal:

Opmerkingen:

  1. Deze gedragscode is afgeleid van Debian’s gedragscode.
  2. Deze gedragscode profiteert van de richtlijnen in Mozilla’s “Open Source Inclusion Basic Checklist for Projects”.