Prova FreedomBox på en Debian molnserver

Dokumentation

Gå in via SSH till din Debian (10.0 - Buster eller högre) molninstans och kör följande kommandon.

admin@FreedomBox:~
$ sudo apt-get update
$ sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install freedombox
      

FreedomBox fungerar på alla molntjänstleverantörer som erbjuder Debian