Vyzkoušejte FreedomBox na cloudovém serveru Debian

Dokumentace

Přihlaste se do své cloudové instance Debian (10.0 – Buster a novější) a spusťte následující příkazy.

admin@FreedomBox:~
$ sudo apt-get update
$ sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install freedombox
      

FreedomBox funguje u všech poskytovatelů cloudových služeb, nabízejících Debian