FreedomBox uppförandekod

Version 1.0 ratificerad på 10 augusti 2019

FreedomBox-gemenskapen har antagit denna uppförandekod för sina gemenskaps medlemmar och deltagare i de olika kommunikationssätten inom FreedomBox-projektet.

1. Var respektfull

I ett projekt av storleken som FreedomBox kommer det oundvikligen att finnas människor som du kanske inte håller med eller har svårt att samarbeta med. Acceptera det, men förbli ändå respektfull. Oenighet är ingen ursäkt för dåligt beteende eller personliga attacker, och en gemenskap där människor känner sig hotade är inte en sund gemenskap.

Medlemmar av våran gemenskap måste behandla andra med lika oro och respekt, oavsett bakgrund, familjestatus, civilstånd, könsidentitet eller uttryck, kön, sexuell läggning, språk, ålder, förmåga, ras, etnicitet, nationellt ursprung, socioekonomisk status, religion , eller geografisk plats.

Gemenskapsmedlemmar kan ange sina föredragna könspronomen på en opt-in-basis på vilket sätt de vill, inklusive e-postsignaturer, i slutet av foruminlägg, i sin forumprofil eller bredvid sitt namn inom parentes i alla dokument där namn förekommer ( t.ex. de delade anteckningarna för förloppssamtal). Gemenskapsmedlemmar förväntas respektera andra medlemmars föredragna könspronomen.

2. Anta god tro

FreedomBox-bidragsgivare har många sätt att uppnå vårt gemensamma mål att skapa ett gratis serveroperativsystem som kan skilja sig från ditt sätt. Anta att andra människor arbetar mot detta mål.

Observera att många av våra bidragsgivare inte har engelska som modersmål eller kan ha olika kulturell bakgrund. Anta god tro när missförstånd uppstår.

3. Var samarbetsvillig

FreedomBox är ett stort och komplext projekt; det finns alltid mer att lära inom FreedomBox. Det är bra att be om hjälp när du behöver det. På liknande sätt bör erbjudanden om hjälp ses i sammanhanget med vårt gemensamma mål att förbättra FreedomBox.

När du gör något till förmån för projektet, var villig att förklara för andra hur det fungerar, så att de kan bygga vidare på ditt arbete för att göra det ännu bättre.

FreedomBox-gemenskapen värdesätter icke-kodbidrag, inklusive designbidrag.

FreedomBox-gemenskapen värdesätter också nykomlingar och tillhandahåller uppgifter för förstagångsbidragsgivare som använder etiketten "nybörjare" i vårt problemspårningssystem.

4. Försök att vara koncis

Tänk på att det du skriver kan läsas av hundratals människor. Att skriva ett kort e-post eller foruminlägg innebär att människor kan följa konversationen så effektivt som möjligt. När en lång förklaring är nödvändig, överväg att lägga till en sammanfattning.

Försök att ta med nya argument till en konversation så att varje bidrag tillför något unikt till tråden, tänk på att resten av tråden fortfarande innehåller de andra meddelandena med argument som redan har framförts.

Försök att hålla dig till ämnet, särskilt i diskussioner som redan är ganska stora.

5. Var öppen

De flesta kommunikationsmedel som används av FreedomBox-gemenskapen tillåter offentliga och privata kommunikationsmetoder. När det skulle komma till att bidra till gemenskapens kunskapsbas bör du helst använda offentliga kommunikationsmetoder för FreedomBox-relaterade diskussioner. Detta gäller även meddelanden om hjälp eller FreedomBox-relaterad support; Det är inte bara mycket mer sannolikt att en begäran om offentligt stöd resulterar i ett svar på din fråga, det ser också till att alla oavsiktliga misstag som görs av personer som svarar på din fråga lättare upptäcks och korrigeras.

Våran gemenskap strävar efter att undvika jargong och annat icke-inkluderande språk som kan alienera eller få människor att känna sig utanför. Våran gemenskap strävar också efter att uppmuntra och känna igen tysta röster. Även om vår gemenskap mestadels kommunicerar på engelska, inser vi att engelska kanske inte är det första språket för alla bidragsgivare. Där det är möjligt tillhandahåller vi anteckningar om möten och konferenssamtal. Vi uppmuntrar och stöder lokalisering av vår dokumentation med hjälp av en gemenskapsredigerad Wiki. Vi uppmuntrar och stödjer lokaliseringen av vårt användargränssnitt för programvara med både webbaserade och traditionella översättningsverktyg.

6. I händelse av problem

Även om denna uppförandekod bör följas av deltagarna, inser vi att ibland kan människor ha en dålig dag, eller vara omedvetna om några av riktlinjerna i denna uppförandekod. När överträdelser inträffar har du tre vägar för verkställighet. (1) Du kan kontakta personen som brutit mot uppförandekoden och påpeka det för dem. Sådana meddelanden kan vara offentliga eller privata, vad du än bestämmer är lämpligast. Men oavsett om meddelandet är offentligt eller inte, bör det fortfarande följa de relevanta delarna av denna uppförandekod; i synnerhet bör det inte vara kränkande eller respektlöst. (2) Du kan rapportera överträdelsen till en gruppmedlem som är listad i avsnittet "Kontakter" nedan och, om så önskas, be om hjälp att medla en lösning. (3) Du kan rapportera överträdelsen till en anställd på FreedomBox Stiftelsen och, om så önskas, be om hjälp att medla en lösning. I slutändan kommer alla rapporter att besvaras i en fråga som är lämplig för de specifika omständigheterna kring överträdelsen, och rapportören, den som är rapporterad och alla andra som påverkas kommer att uppdateras.

Om du väljer att rapportera en överträdelse till antingen en gemenskapsmedlem eller en FreedomBox Foundation-anställd, bör rapporterna göras privat. För att hitta kontaktinformation för dessa parter, se avsnittet "Kontakter" nedan.

Kontakter

Följande personer, listade i alfabetisk ordning, har anmält sig frivilligt för att bli kontaktade vid problem. Kontakta gärna någon eller alla av dem:

Anteckningar:

  1. Denna uppförandekod har anpassats från Debians uppförandekod.
  2. Den här uppförandekoden drar nytta av vägledningen från Mozillas “Öppen källkods inkludering standard checklista för projekt ”.