A FreedomBox magatartási kódexe

1.0-ás verzió jóváhagyva 2019. augusztus 10-én

A FreedomBox közösség elfogadta ezt a magatartási kódexet a közösség tagjai és a FreedomBox projekt különböző kommunikációs módjainak résztvevői számára.

1. Legyél tiszteletteljes

Egy olyan méretű projektben, mint a FreedomBox, elkerülhetetlenül lesznek olyan emberek, akikkel nem értessz egyet, vagy akikkel nehéz együttműködni. Ezt fogadd el, de ennek ellenére maradj tisztelettudó. Az egyet nem értés nem mentség a rossz viselkedésre vagy a személyes támadásokra, és egy olyan közösség, amelyben az emberek fenyegetve érzik magukat, nem egészséges közösség.

Közösségünk tagjainak egyenlő figyelmet és tiszteletet kell tanúsítaniuk mások iránt, függetlenül származástól, családi állapottól, nemi identitástól vagy nemi önkifejezéstől, nemtől, szexuális irányultságtól, nyelvtől, kortól, képességektől, faji, etnikai, nemzeti származástól, társadalmi-gazdasági helyzettől, vallástól vagy földrajzi elhelyezkedéstől.

A közösségi tagok tetszőleges módon jelezhetik az általuk preferált nemi névmást, beleértve az e-mail aláírásokat, a fórumbejegyzések végén, a fórumprofiljukban, vagy a nevük mellett zárójelben bármely olyan dokumentumban, amelyben nevek szerepelnek (pl. az előrehaladási hívások közös jegyzetei). A közösségi tagoktól elvárják, hogy tiszteletben tartsák a többi tag által preferált nemi névmást.

2. Jóhiszeműség feltételezése

A FreedomBox közreműködői sokféleképpen követik közös célunkat, egy szabad szerver operációs rendszer létrehozását, ami különbözhet az általad alkalmazott módszerektől. Feltételezzük, hogy mások is dolgoznak ezen a célon.

Ne feledd, hogy a hozzászólók közül sokan nem angol anyanyelvűek, vagy eltérő kulturális háttérrel rendelkeznek. Félreértések esetén feltételezzünk jóhiszeműséget.

3. Legyél együttműködő

A FreedomBox egy nagy és összetett projekt; a FreedomBoxon belül mindig van mit tanulni. Jó, ha segítséget kérünk, ha szükségünk van rá. Hasonlóképpen, a felajánlott segítséget a FreedomBox fejlesztésére irányuló közös célunk összefüggésében kell vizsgálni.

Ha valamit a projekt javára készítesz, légy hajlandó elmagyarázni másoknak, hogyan működik, hogy ők a te munkádra építve még jobbá tehessék.

A FreedomBox közösség értékeli a nem programozási hozzájárulásokat, beleértve a designhoz kapcsolódó hozzájárulásokat is.

A FreedomBox közösség értékeli az újonnan érkezőket is, és a problémakövetési rendszerünkben a "kezdő" címkét használva feladatokat biztosít az első alkalommal közreműködőknek.

4. Próbálj meg tömör lenni

Ne feledd, hogy amit írsz, több százan olvashatják. Ha rövid e-mailt vagy fórumbejegyzést írsz, az emberek a lehető leghatékonyabban tudják követni a beszélgetést. Ha hosszú magyarázatra van szükség, fontold meg egy összefoglaló hozzáadását.

Próbálj meg új érveket bevinni a beszélgetésbe, hogy minden egyes hozzászólás valami egyedit adjon a témához, szem előtt tartva, hogy a téma többi része még mindig tartalmazza a többi, már elhangzott érveket tartalmazó üzenetet.

Próbálj meg a témánál maradni, különösen, ha az adott vita már elég nagy terjedelmű.

5. Legyél nyitott

A FreedomBox közösség által használt legtöbb kommunikációs eszköz lehetővé teszi a nyilvános és a privát kommunikáció módszereit. Ha ez hozzájárulna a közösség tudásbázisához, akkor a FreedomBoxszal kapcsolatos vitákhoz lehetőleg a nyilvános kommunikációs módszereket használd. Ez vonatkozik a segítségért vagy FreedomBoxszal kapcsolatos segítségnyújtásért küldött üzenetekre is; egy nyilvános segítségkérés nem csak sokkal nagyobb valószínűséggel eredményez választ a kérdésére, hanem azt is biztosítja, hogy a kérdésére válaszoló személyek által elkövetett véletlen hibákat könnyebben észreveszik és kijavítják.

Közösségünk igyekszik elkerülni a szakzsargont és más, nem befogadó nyelvezetet, amely elidegenítheti vagy kirekesztettnek éreztetheti az embereket. Közösségünk arra is törekszik, hogy bátorítsa és elismerje a csendes hangokat. Bár közösségünk többnyire angolul kommunikál, elismerjük, hogy nem minden hozzászóló angol anyanyelvű. Ahol lehetséges, a megbeszélésekről és konferenciahívásokról feljegyzéseket adunk. Bátorítjuk és támogatjuk dokumentációnk lokalizálását egy közösségi szerkesztésű Wiki segítségével. Szoftverünk felhasználói felületének lokalizálását webes és hagyományos fordítóeszközökkel egyaránt ösztönözzük és támogatjuk.

6. Problémák esetén

Bár ezt a magatartási kódexet a résztvevőknek be kell tartaniuk, elismerjük, hogy néha az embereknek rossz napjuk van, vagy nincsenek tisztában a magatartási kódexben foglalt irányelvekkel. Ha szabálysértés történik, három lehetőség van a betartatásra. (1) Felkeresheted azt a személyt, aki megsértette a magatartási kódexet, és felhívhatod rá a figyelmét. Az ilyen üzenetek lehetnek nyilvánosak vagy magánjellegűek, ahogyan Ön a legmegfelelőbbnek ítéli. Függetlenül azonban attól, hogy az üzenet nyilvános vagy nem nyilvános, az üzenetnek akkor is meg kell felelnie a magatartási kódex vonatkozó részeinek; különösen nem lehet sértő vagy tiszteletlen. (2) A jogsértést jelentheti az alábbi "Kapcsolattartók" részben felsorolt közösségi tagnak, és ha kívánja, kérheti a megoldás közvetítésében nyújtott segítségét. (3) Jelentheti a jogsértést a FreedomBox Alapítvány egyik munkatársának, és ha kívánja, kérhet segítséget a megoldás közvetítésében. Végső soron minden bejelentésre a jogsértés konkrét körülményeinek megfelelő módon válaszolunk, és a bejelentő, a bejelentett és minden más érintett személyt tájékoztatunk.

Ha úgy döntessz, hogy a közösség valamelyik tagjának vagy a FreedomBox Alapítvány munkatársának jelzed a jogsértést, a bejelentést bizalmasan kell megtenned. Az említett felek elérhetőségét az alábbi "Kapcsolattartók" részben találod.

Kapcsolattartók

A következő, ábécé sorrendben felsorolt személyek önként jelentkeztek, hogy probléma esetén kapcsolatot tudnak teremteni a problémával kapcsolatos ügyintézésben. Bátran fordulj bármelyikükhöz vagy akár mindegyikükhöz:

Megjegyzések:

  1. Ez a magatartási kódex a Debian magatartási kódexe alapján készült.
  2. Ez a magatartási kódex a Mozilla "Open Source Inclusion Basic Checklist for Projects" című dokumentumának útmutatása alapján készült.