Bëhuni një Pionier FreedomBox-i

Në bashkëpunim me FreedomBox Foundation, Olimex po shet shërbyes shtëpiakë FreedomBox. Shërbyesit shtëpiakë FreedomBox vijnë me software-in tonë të instaluar, një bateri rezervë, për raste kur ndërpritet energjia, dhe gjithçka tjetër ju duhet për t’ia filluar.

Edicioni Shërbyes Shtëpiak Pioneer FreedomBox është versioni i parë komercial i FreedomBox-it. Bëhuni një pionier dhe porositeni që sot.

Edicioni FreedomBox Pioneer