Provojeni FreedomBox-in në një re publike

Amazon Web Services
Krijoni instancë FreedomBox-i
Shërbyes Debian Në Re
Instaloni FreedomBox