Provoni një demonstrim FreedomBox-i

Emër përdoruesi: demo
Fjalëkalim: demo
Nise

Shërbyes i strehuar në infrastrukturë AWS në Gjermani.