Shkarkim

Shihni udhëzime të mëtejshme si të montoni FreedomBox-in tuaj, duke e shkarkuar dhe ujdisur në hardware-in që doni.

Sistemi operativ FreedomBox është i përputhshëm me çfarëdo hardware-i me të cilin është i përputhshëm Debian-i, por synojmë që sistemi ynë të funksionojë edhe për modele specifike kompjuterash njëskedësh, për ujdisje dhe përdorim të lehtë. Kompjuterat njëskedësh janë të lirë, gjithnjë e më të shpejtë dhe efikasë për sa i përket konsumit të energjisë, gjë që i bën <em>hardware</em> të goditur për FreedomBox-in. Mund të shkarkoni versione të Qëndrueshëm dhe Testim të FreedomBox-it për modele hardware-i të radhitur më poshtë.