32-bit ARM (armhf)

32-bit ARM (armhf)

FreedomBox mund të xhirojë në mjaft skeda hardware 32-bit ARM (armhf), duke përdorur një pamje të bazuar në UEFI. FreedomBox mund të xhirojë normalisht nga një kartë SD, eMMC, diskth USB, disk SATA ose disk NVMe. Do të jetë i nevojshëm shkarkimi veçmas i firmware-it U-boot specifik për skedën dhe vendosja në një pajisje SPI flash ose një kartë SD.

I qëndrueshëm

Më e reja e hedhjeve në qarkullim gjatë dy vjetësh, përfiton përditësime me ndreqje të sigurisë dhe disa veçori të reja (sjellë prej platformash të tjera)

Testim

Hedhje në qarkullim “rolling”, me krejt veçoritë më të reja

Shihni më tepër mundësi shkarkimesh.