32-bit x86 (i386)

32-bit x86 (i386)

FreedomBox mund të xhirojë në çfarëdo hardware-i të rëndomtë Intel/AMD 32-bit (i386).

I qëndrueshëm

Më e reja e hedhjeve në qarkullim gjatë dy vjetësh, përfiton përditësime me ndreqje të sigurisë dhe disa veçori të reja (sjellë prej platformash të tjera)

Testim

Hedhje në qarkullim “rolling”, me krejt veçoritë më të reja

Shihni më tepër mundësi shkarkimesh.