Cubietruck (Cubieboard 3)

Cubietruck (Cubieboard 3)

Cubietruck (Cubieboard 3) është një kompjuter njëskedësh me aftësi shumë të mira, krahasuar me mjaft të tjerë.

FreedomBox Danube Edition është një kuti e përshtatur për Cubietruck dhe një disk SSD.

Se si të ndërtoni FreedomBox-in tuaj, duke e shkarkuar dhe ujdisur në këtë <em>hardware</em>, shihni udhëzimet .

I qëndrueshëm

Më e reja e hedhjeve në qarkullim gjatë dy vjetësh, përfiton përditësime me ndreqje të sigurisë dhe disa veçori të reja (sjellë prej platformash të tjera)

Testim

Hedhje në qarkullim “rolling”, me krejt veçoritë më të reja

Shihni më tepër mundësi shkarkimesh.