Debian

Debian

FreedomBox është një përzierje puro Debian. Kjo do të thotë se krejt puna për FreedomBox mund të kihet si paketa Debian. Do të thotë gjithashtu se çfarëdo makine që xhiron Debian mund të shndërrohet në një makinë FreedomBox.

Për ta ujdisur FreedomBox-in në këtë rrugë, së pari instaloni Debian në një makinë dhe mandej ndiqni udhëzimet për instalimin e FreedomBox-it në të.